Velkommen til Folkeparkens Venner

Folkeparkens Venner, en stiftelse bygget på frivillighet og dugnads-ånd for å bevare Folkeparken i Askim.

Folkeparkens Venner tildelt Askimplaketten.

Hvert år utgis Askimplaketten til en person eller organisasjon som har gjort en innsats utover det vanlige.
Klikk for mer info:

Venneforeningen setter stor pris på
tildelingen, dette gir medlemmene motivasjon til å fortsette innsatsen.

Askim plaketten    1


Plaketten og glade mottagere med ordføreren 17. mai.
Klikk her for bilder i Smaalenene.no


Hva vi arbeider for:

Folkeparkens Venner i Askim arbeider for å vedlikeholde, videreutvikle og forskjønne parken som friluftsområde.

Vi jobber kontinuerlig for påvirke politikere og beslutningstakere til å ta sin del av ansvaret i parken. Vi møter med politikere og andre beslutningstakere i kommunen for direkte påvirkning.

Foreningen arbeider for å skaffe midler til parken gjennom små og store bidrag fra publikum og næringsliv via et sponsorsystem, og er aktive for å skape inntekter til parken gjennom utleie av området til konserter og liknende.

Folkeparkens Venner bidrar med dugnader der det ryddes og stelles, vi bygger plasser, planter blomster, og plassere ut benker.
I tillegg til felles dugnader bidrar enkeltmedlemmer ofte direkte i forskjellige oppgaver.

Vi søker kontinuerlig "venner” som brenner for Askim og parkanlegget vårt, og vi tar gjerne imot deg som et medlem av Folkeparkens Venner.

Klikk "Bli medlem" knappen for å melde deg inn.


 Følg oss på Twitter:  

 

        

                     

Ordfører Thor Hals om
Parkens Venner:
  Thor Hals

Folkeparken i Askim er en viktig del av Askims identitet, og parkens tradisjoner går langt tilbake i tid.

Det er viktig å ta vare på dette området, og den innsatsen som Folkeparkens Venner legger i å vedlikeholde og utvikle parken, er noe jeg som ordfører i Askim, og også hele Askim Kommune setter stor pris på.

Askim Kommune kommer til å støtte oppunder venneforeningens aktiviteter etter beste evne.

Thor Hals, Ordfører Askim Kommune

  

Nyttige linker:

Askim Kommune

Askim - Wikipedia

Askim Kulturhus

Kraftfestivalen

Smaalenene.no