Medlemsskap

Folkeparken i Askim trenger omsorg og flere venner.

Folkeparken har i generasjoner vært en del av identiteten til Askims befolkning.

Parken er betydelig rustet opp de siste årene, men står fortsatt overfor betydelige utfordringer for å kunne fremstå som den perlen den kan og bør være. Vi trenger flere medlemmer for å stå så sterkt som mulig i vedlikeholdet og utviklingen av parken.       

Som medlem bidrar du til:

· Større oppmerksomhet rundt parken.
· At parken vedlikeholdes og oppgraderes.
· Foreningens egne tiltak i parken.

Som medlem får du:

· Nyhets eposter
· Mulighet til å delta på foreningens aktiviteter.

 
                                          

Kontingentsatser pr år:

· Enkeltmedlem: kr. 250,-
· Bedriftsmedlem: under utarbeidelse

  Bli medlem - Parken verner ikke seg selv!    

 

 Oversikt over våre sponsorbedrifter - Oppdateres jevnlig.                            

Bo Grønt Rustad Per Kr.Gram-Johannessen              Norlett-Service
Askim Stenindustri Morten Bråthen Østfold Trykkeri
Gabriel Wergeland Bjørn Solberg Link Nordic
Stian Skau Transport             Reklame & Ide Arild Kolstad
Dalsgren Designbyrå Kraftfestivalen


Vi takker for støtten!