Om Askim Folkepark

Folkeparkens storhetstid var den gang gummivarefabrikken Viking Askim var i full drift (1919-1991).

Den gang var Folkeparken det naturlige samlings-punktet for arbeiderne. På lørdagskveldene var det dans og festligheter med lokale band på scenen. Her ble det arrangert Askim-dager, misse-kåringer og familiefester.

Folkeparken var den naturlige samlingsplassen i bygda. Det er nettopp dette Folkeparkens Venner ønsker å gjenskape!Kulturminner i parken:
I Askim Folkepark ligger det et gravfelt med sju gravhauger fra jernalderen. Alle består av stor og mellomstor rundkamp dekket av jord og gress. Samtlige gravhauger ser ut til å være urørte.

kulturminner
Klikk for mer - Kulturminnesøk.no

Gravene er omtrent jevnstore med diameter fra 9 til 13 meter og høyde fra 0,5 til 1,5 meter. Til feltet hørte også en åttende haug, som var utgravd. Denne er nå helt fjernet. Gravfeltet gjennomskjæres av en gangvei. 

Parken som samlingsplass.
Folkeparken fortjener posisjonen som samlingsplassen vår!

Parken ligger sentralt i byen - den har scene, parkdam med fontene, det er Koi og gullfisk i dammen som kan mates, og et flott friluftsareale.

Vi ønsker å gjøre parken til en grønn lunge i sentrum, til et møtested og fristed. Her kan byen samles til festligheter og moro. Småbarnsfamilier kan møtes til lunsj i det fri og lek i naturen.

Lag og foreninger kan ha sosiale aktiviteter i friluft. Ungdom kan få et naturlig samlingssted med utfoldelse på scenen og eldre kan møtes i vakre omgivelser

Kraftfestivalen og andre arrangører av musikk og teateroppsetninger har fått øynene opp for Folkeparken, noe som er svært gledelig, og vi håper disse vil fortsette å benytte parken fremover. Folkeparkens venner skal gjøre sitt for at parken er attraktiv til slike arrangementer.


Stiftelsen DNB NOR.
Våren 2008 mottok Askim Kulturforum betydelige midler fra Stiftelsen DnB NOR til å bygge opp scenen i Askim Folkepark. Scenen ble reist og er blitt ikke bare en scene, men også et flott historisk monument. Ved å bygge scenen er grunnlaget lagt for liv og aktivitet i Folkeparken vår. Byggingen av scenen var utløsende for lyst og initiativ til å sette i stand resten av parken, gjennom å starte Folkeparkens Venner.

Våren 2010 mottok Folkeparkens Venner igjen betydelige midler fra Stiftelsen DnB NOR til å ”pusse opp” Folkeparken i Askim, dette bidraget har blitt benyttet svært godt, noe parken bærer preg av.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-05-10 13-16-50 Bilde s-h