Om Folkeparkens Venner

Stiftelsesdato 08.02.10
Organisasjonsnummer 995 289 792

Hva er Folkeparkens Venner?

Folkeparkens Venner er en stiftelse som er bygget på frivillighet og dugnads-ånd for å bevare den flotte Folkeparken vi har her i Askim.

Stiftelsedato er 08. februar i 2010 og det ble da dannet et styre bestående av leder, nest-leder, kasserer, sekretær og styremedlem.

Vi søker kontinuerlig ”venner” som brenner for forskjønnelse av Askim, og parkanlegget vårt, og tar gjerne imot deg som et medlem av Folkeparkens Venner.

Prosjektet vårt har som visjon at veien også skal være målet. Folkeparken har en plass i de fleste Askimingers hjerte og med det grunnlaget vil vi innby til bygdedugnad ! Arbeidet med parken er ment å være et sosialt løft på tvers av generasjoner.

 

Styret:

Leder:
Morten Hødal

Styremedlemmer:
Lars Kristian Rom
Therje Søhol
Anne Margrethe Tallaksen
Øyvind Bakke

 

 

 

2010-05-10 13-16-50 Bilde s-h

Foto: Askim Folkepark fra en svunnen tid!