Historie og bakgrunn Askim Folkepark:

Folkeparkens historie går langt tilbake i tid. Den første registrerte bruken av området var at dammen som i dag er parkens midtpunkt ble delvis gravd ut i 1898 og ble til Askims første vannbasseng. I 1913 tok brukseier A.B Årsten initiativet til å anlegge en folkepark med tilhørende idrettsanlegg. Han sponset også prosjektet med en større pengegave og står i dag hedret med byste i Askim Folkepark.

Folkeparken ble i mange år benyttet som samlingspunkt for Askims befolkning, særlig i mellomkrigstiden, i årene etter 2.verdenskrig og opp til 1970 tallet var det mye aktivitet i parken både sommer og vinter. Det har vært store dansefester og teateroppsetninger i parken, og den har hatt besøk av mange kjente artister opp gjennom historien.

Bruken døde etter hvert ut, og i mange år forfalt parken. Grøntarealene grodde igjen, området fremstod som sterkt misskjøtt og innbyggerne i Askim benyttet ikke området i noen særlig grad.


Folkeparkens Venner, vår visjon;
Folkeparkens Venner skal basert på frivillighet og stor dugnadsånd jobbe for å utvikle og bevare den flotte Folkeparken vi har i Askim.

Historien:
I 2010 tok Morten Hødal, etter hvert godt kjent i Askim som «parkgeneralen» et initiativ for å starte rehabilitering av parken. Folkeparkens Venner ble etablert, et styre ble nedsatt og planer ble lagt.
Det var mye som måtte gjøres, det var et stort etterslep av vedlikehold og den første tiden gikk det mest i trefelling og opprydding av grøntarealene. Etter hvert kom Øyvind Bakke med i foreningen og duoen Hødal-Bakke med sine bedre halvdeler Mari Hødal og Mette-Marie Bakke har lagt ned et stort antall timer i parken. Foreningen har vokst jevnt og trutt og teller i dag mer enn 150 betalende medlemmer samt rundt 1.000 følgere på Facebook.

Innsatsviljen blant medlemmene er stor, det avholdes 2 hoveddugnader i året som vanligvis samler rundt 30 motiverte og glade deltagere og i tillegg arrangeres det jevnlig smådugnader for konkrete prosjekter.

Dugnad skal være lystbetont og det legges stor vekt på det sosiale når vi samles. Mange av våre medlemmer er spreke pensjonister som har lyst til å ta i et tak, møte likesinnede og ikke minst gi noe tilbake til samfunnet. Å se at parken benyttes mer og mer som rekreasjons og turområde, at barn leker der og at det arrangeres forskjellige aktiviteter er givende og motiverende for alle oss som bruker fritiden vår på parken.

Dugnad er sosialt og gøy!

Venneforeningen har gjennomført en rekke prosjekter i parken, eksempler er renovering av parkdammen, bygging av samlingsplasser i form av brygger, etablert lekeplass, ny belysning i hele parken, nye benker og sitteplasser, skulpturer, utplassering av fuglekasser med mer.

Foreningen har etter avtale med Indre Østfold kommune tatt ansvaret for det løpende vedlikeholdet i parken, klipp av alle plener, trim av hekker, luking etc, alt skjer på frivillig basis av medlemmene.

Vi har også en avtale med Fylkeskonservatoren i Østfold om å utføre vedlikehold og pleie av de mange jernaldergravene som ligger sentralt til i parken.

Folkeparkens Venner vant Askimplaketten i 2013 og Det Norske Hageselskaps hagekulturpris 2017, dette er noe vi er svært stolte av.


Glade vinnere av Det Norske Hageselskaps hagekulturpris, på vegne av Folkeparkens Venner: fra venstre, Mari Hødal, Morten Hødal, Mette-Marie Bakke og Øyvind Bakke.

Når vi legger ned et så stort antall timer i vedlikehold av parken som vi gjør er det selvfølgelig viktig for Folkeparkens Venner at parken benyttes i så stor grad som mulig. De siste årene har det blitt gjennomført en rekke gode arrangementer, eksempler er gratis skøytedisco for barn i vinterferien, Hjertefred, 17.Mai arrangementer, hagefester for barn og familier, teateroppsetninger og musikkfestivaler som Kraftfestivalen. Noen arrangert av Folkeparkens Venner selv, andre i samarbeid med kommunen og lokale aktører innen frivillighet og kultur.

Det største prosjektet i Folkeparkens Venners historie så langt har vært å være initiativtakere til å bygge nytt forsamlings/selskapslokale. Det gamle parklokalet brant ned høsten 2015 og Folkeparkens Venner har hele tiden ønsket å få bygget et nytt. Nå står bygget der, er eiet av Stiftelsen Parklokalet og er i full drift til glede for et stort omland, stort takk til alle givere av midler og tjenester, både private og offentlige.

©Fotograf Jonas Ingstad

Folkeparkens Venner vil fortsette å jobbe for å utvikle og vedlikeholde Askim Folkepark. Vi ønsker oss naturligvis ennå flere medlemmer, alle som har lyst til å støtte oss kan melde seg inn, klikk her for innmelding.


Styret i Folkeparkens Venner pr September 2021:
Fra venstre, Morten Hødal, Heli Seeberg, Øyvind Bakke, Mette-Marie Bakke,
Mari Hødal og Bjørnar Andreassen.

Hvis du har spørsmål så ta kontakt med oss på post@folkeparkensvenner.no